Monday, 25 February 2013

Mens fashion-Ascot tie


Here is a great web where you can buy some fashionable accessories for your men


Contemporary fashion more boldly begins to stand up for elegant men. It shows that they too can stand out from the grey crowd and play accessories, tastefully choosing them for their styling, giving it a unique, nonchalant character.
Ascot ties if you prefer cravats, because we are talking about, yet timidly remind of its existence, seeing a great opportunity to "come back" in a social acquiescence to expose individuality in classic elegance. Do they have a chance to dethrone the popular accessories? Indeed!
Ascot tie is soft, soft cloth (often silk), which is assumed to be in a neck decoration. It can be an alternative to a tie. The main difference between these additives is that the former, unlike the latter is stiffened. I do not recognise him, however, elegance, as it adds convenience. It is no wonder that more and more often is chosen by men who incorporate it into their styling, wanting to give it a play.
Its shape resembles ascot tie. Sling looks like a narrow rectangle with a triangle on the bottom trim. Although it's definitely closer to added ascot informal than the one that you can wear to an important meeting. It is not without significance for such a perception are the ways in which it is presented. Ascot tie can be tied as a scarf, dropped on his neck, the collar unbuttoned. Although at the same time all it should be discreetly exhibit (with a maximum of one button unbuttoned), it does so in the case of wear, however, the tie is not possible. No, but it is not said that ascot will "bite" for example, the wedding suit. If properly selects the material and design, as well as special tie, scarf can just highlight the importance of the moment and elegance of dress, and at the same time is much more convenient than a tie or bow tie.
Ascot tie was once very common addition. Spread it to Croatian soldiers who fought in the Thirty Years' War. Today, it does not connect so much with the army, but rather considered as a supplement sophisticated and nonchalant - attribute writers, millionaires, and movie directors, screen lovers.
Would be wrong to one who thinks that is reserved exclusively for men in old age. The variety of patterns and colours makes everyone with a developed awareness of fashion, regardless of age, there is something for everyone. Provided, however, that appreciates originality in appearance and - simply - you want to stand out.
Author: www.simplechic.plAscot - elegancja z nutką vintage

Współczesna moda coraz odważniej zaczyna upominać się o eleganckich mężczyzn. Pokazuje, że oni również mogą wyróżnić się z szarego tłumu i bawić się dodatkami, gustownie dobierając je do swoich stylizacji, nadając im niepowtarzalny, nonszalancki charakter.
Ascoty czy jak kto woli fulary, bo o nich mowa, jeszcze nieśmiało przypominają o swoim istnieniu, upatrując szansy na wielki „come back” w społecznym przyzwoleniu na wyeksponowanie indywidualności w klasycznej elegancji. Czy mają szansę zdetronizować powszechne dodatki? Owszem!
Ascot to miękka, delikatna chusta (bardzo często jedwabna), którą zakłada się w charakterze zdobienia szyi. Może stanowić alternatywę dla krawata. Podstawowa różnica pomiędzy tymi dodatkami polega na tym, że ten pierwszy w przeciwieństwie do tego drugiego nie jest usztywniany. Nie ujmuje mu to jednak elegancji, za to dodaje wygody. Nic więc dziwnego, że coraz częściej jest wybierany przez mężczyzn, którzy włączają go do swojej stylizacji, chcąc nadać jej luzu.
Kształtem ascot przypomina krawat. Chusta wygląda jak wąski prostokąt z trójkątnym wykończeniem na dole. Mimo to zdecydowanie bliżej ascotowi jest do dodatku nieformalnego niż takiego, który można założyć na ważne spotkanie. Nie bez znaczenia dla takiego postrzegania są sposoby, w jaki się go prezentuje. Ascot może być wiązany jak szalik, zarzucony na szyję, z rozpiętym kołnierzykiem. I chociaż przy tym wszystkim powinno się go eksponować dyskretnie (z maksymalnie jednym guzikiem rozpiętym), to jednak taki sposób noszenia w przypadku krawata jest jednak niemożliwy. Wcale jednak nie jest powiedziane, że ascot będzie się „gryzł” np. ze ślubnym garniturem. Jeśli odpowiednio dobierze się materiał oraz wzór, a także specjalnie zawiąże, fular może tak samo podkreślić doniosłość chwili oraz elegancję ubioru, a przy tym jest dużo wygodniejszy niż krawat czy muszka.
Niegdyś ascot był często spotykanym dodatkiem. Rozpowszechnili go chorwaccy żołnierze walczący podczas wojny trzydziestoletniej. Dzisiaj już nie łączy się go tak bardzo z armią, a raczej uważa się go za dodatek wyszukany i nonszalancki - atrybut pisarzy, milionerów, reżyserów czy filmowych amantów.
Myliłby się ten, kto sądzi, że zarezerwowany jest wyłącznie dla mężczyzn w podeszłym wieku. Różnorodność wzorów i kolorów sprawia, że każdy o rozwiniętej świadomości modowej, bez względu na wiek, znajdzie tu coś dla siebie. Pod warunkiem jednak, że ceni nietuzinkowość w wyglądzie i – po prostu – chce się wyróżniać.
Autor: www.simplechic.pl
And a short tutorial on how to tie it


No comments:

Post a Comment